Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.10.18
0
Primátor Ivo Nesrovnal si objednal ďalšiu analýzu pre mesto Bratislava od Deloitte. Tentokrát od Deloitte Advisory, s.r.o.. Zmluvu o dielo na sumu takmer 50 tisíc eur mesto Bratislava podpísalo 6 týždňov pred voľbami, navyše deň pred prerokovaním koncepcie „Smart City Bratislava rozumné mesto 2030“, ktorá mala dať mandát k jej obstaraniu. Lehota na spracovanie je 2 mesiace, takže sa pekne stihne aj vyplatiť pred ukončením funkčného obdobia. Čistá práca.

Obstarávanie bez mandátu

Vtipné je, že 91. bod programu zastupiteľstva Koncepcia „Smart City Bratislava rozumné mesto 2030“ sa vzhľadom na „koncepčné“ vedenie mestských zastupiteľstiev pod taktovkou Iva Nesrovnala ani nedostal na prerokovanie na poslednom riadnom zasadnutí dňa 27.9.2018. No primátor už deň predtým (26.9.2018) podpísal Zmluvu o dielo, ktorá má uvedený ako dátum zverejnenia ten istý deň, a teda je účinná nasledujúcim dňom.

Koncepcia „Smart City Bratislava rozumné mesto 2030“ predstavuje ďalší dokument, ktorý len odkrýva neschopnosť Nesrovnalovho vedenia mesta. Dva roky pracuje mesto na tejto koncepcii, viackrát ju stiahlo z prerokovaní a schváliť sa ju vysokopravdepodobne nepodarí ani do konca tohto volebného obdobia.

Miesto toho mesto obstará analýzu 6 týždňov pred voľbami ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, čo je metóda bez riadnej súťaže neobmedzeného počtu ponúk. V de facto tajnom režime. Víťazná cena tesne pod limit postupu obstarávania služieb do 50 000 eur je typická ukážka obchádzania verejného obstarávania. Predstavuje ďalší príklad nevhodného nakladania s verejnými prostriedkami a po ostatných skúsenostiach je to do očí bijúca drzosť vedenia mesta Bratislava.

Bude obsah tajný?

Analýza mestských dátových zdrojov pre účely plnenia cieľov smart city koncepcie „Bratislava rozumné mesto 2030“ je podľa zmluvy v celkovej cene 49 980 Eur s lehotou na spracovanie do 26. novembra 2018.

Cenovej ponuke spoločnosti Deloitte Advisory je červeným doplnená veta: „Dovoľujeme si Vás upozorniť, že táto ponuka je predmetom schválenia zo strany Výboru pre Audit hlavného mesta Bratislava ako aj schválenia v zmysle interných postupov spoločnosti Deloitte Advisory, s.r.o.. Naše služby môžu byť poskytované až na základe vyššie uvedených schválení.“ Po skúsenostiach s utajovaním auditov na osvetlenie a parkovanie sa po takejto vete priam núka podozrenie, či nejde o pokus o obmedzujúcu podmienku pre ďalšie zverejňovanie diela. Žeby sa primátor po dvoch rokoch výčitiek verejnosti voči utajovaniu auditov pokúsil objednať ešte jednu analýzu, ktorú bude problém zverejniť? Spokojnosť s takto začatými zmenami, ktoré chce Ivo Nesrovnal bezpochyby dotiahnuť, podčiarkol tým, že dodávateľ je z tej istej skupiny, ako ten, ktorý utajoval audity na osvetlenie a parkovanie.

Súvis s parkovacou politikou

Parkovacia politika a pokusy o spôsob jej zavedenia sú veľký problém Nesrovnalovho vedenia. Skutočnosť, že „Smart“ analýza bola obstaraná ešte pred schválením Koncepcie „Smart City Bratislava rozumné mesto 2030“ potvrdzuje dôvodné obavy, že okamžite po prípadnom schválení zmeny štatútu mesta k parkovacej politiky by bol spustený tender na výber dodávateľa systému. Ten by sa však zďaleka nezmestil do limitu zákazky s nízkou hodnotou a musel by byť zverejnený. Preto primátor predložil parkovaciu politiku už 13. krát.

Link na zmluvu:


Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
poslankyňa BSK a členka Komisie dopravy BSK
kandidátka na starostku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto


Foto © Barbora Jančárová
Autorka otvoreného listu sa ako pracovníčka bratislavského magistrátu podieľala na príprave parkovacej politiky. V októbri 2016 upozornila svojich nadriadených na chyby v pripravovaných dokumentoch a kritizovala netransparentný spôsob, v dôsledku čoho musela neskôr z magistrátu odísť.

16. novembra 2016 zverejnila Otvorený list Bratislave a aj po odchode z magistrátu ako aktivistka pokračovala v snahe dosiahnuť, aby sa parkovacia politika nepripravovala za zatvorenými dverami, ale za aktívnej účasti poslancov mestského zastupiteľstva a pod dohľadom občianskej a odbornej verejnosti.

V novembri 2017 bola zvolená za poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja, kde je aj členkou Komisie dopravy BSK.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára