Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.10.18
0
O demografickej štruktúre a politickom živote obyvateľov Račištorfa za I. ČSR (1918 - 1938) veľa vypovedajú zoznamy voličov pre obecné voľby 1931 a kandidátne listiny pre obecné voľby 1938 (archív autora).

Obecné voľby 1931 sa konali v nedeľu 14. júla.

V roku 1931 v Račištorfe žili obyvatelia s hlbokými nemeckými koreňmi – časť z nich bola o 15 rokov neskôr na základe Benešových dekrétov odsunutá do Nemecka. Žili tu prisťahovalci z Moravy a Čiech z čias vzniku I. ČSR – po jej rozpade a vytvorení Slovenského štátu o 8 - 12 rokov neskôr sa väčšinou museli vrátiť do Protektorátu Čechy a Morava. A žili tu židovskí starousadlíci – mnohí boli o 8 - 12 rokov neskôr, za Slovenského štátu, deportovaní do koncentračných táborov, alebo sa o 15 až 20 rokov, po II. sv. vojne, vysťahovali do Izraela.

Voliči sú v zoznam zoradení podľa popisných čísel domov a dvorov a v nich podľa rodín. Každý volič má uvedené povolanie a deň, mesiac a rok narodenia. Zoznam tvorí 180 listov (prvé tri sa nezachovali), obsahuje 3.600 záznamov obyvateľov-voličov s dátumom narodenia 1848 - 1915 a naše OZ ho má aj v podobe elektronickej tabuľky. Kto má o svojich predkoch a príbuzných aspoň aké-také záchytné údaje, môže pre pátranie po rodinných koreňoch získať dôležité informácie.

3.600 obyvateľov-voličov starších ako 16 rokov malo podľa stavu a zamestnania takúto štruktúru:

domáce         – viac než tretina
robotníci       – šestina
vinohradníci  – desatina
železničiari    – desatina

V zozname sú aj dnes už zabudnuté profesie ako dohadzovač, doručovateľ (kišbír), drotár, kamnár, pastier, sluha, slúžka, žobrák, ...

Obecné voľby 1938 sa konali v júni.

Kandidátne listiny zostavilo 11 politických strán a postavili na nich 172 kandidátov, z toho

domáce         – 0
železničiari    – sedmina
robotníci       – pätina
vinohradníci  – štvrtina

Medzi kandidátmi sú aj dvaja najznámejší prvorepublikoví richtári – Martin Lednár a Móric Wallner. V rokoch 1918 - 1938 boli striedavo richtárom v úhrnnej dobe 18 rokov, z toho Móric Wallner až 10 rokov.

V pamäti Račanov viac utkvel Martin Lednár. V roku 1943 zahynul pri železničnom nešťastí na železničnej stanici Račištorf.

Úplný zoznam kandidátnych listín a kandidátov je v článku Obecné voľby Račištorf 1938 – kandidátne listiny.
Ľudovít Havlovič
autor knihy RAČA • Z dejín a pamiatok
člen správnej rady OZ račan.sk

Rok 1917, Silver Lednár s manželkou a ich deti Martin (budúci starosta),
Ľudovít, Albertína, Anton, Dominik.

Móric Wallner s manželkou a deťmi

0 komentárov:

Zverejnenie komentára