Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.10.18
0
Výboru Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (ZVV) boli v priebehu októbra 2018 sprístupnené viaceré dokumenty, autorom ktorých je bývalý člen ZVV Jozef Moravanský a ktorých obsahom sú viaceré útoky smerujúce proti členom Výboru ZVV i členom ZVV. Napriek tomu, že v tomto prípade ide o internú záležitosť ZVV týkajúcu sa ZVV a jeho bývalého člena, považujem ako predseda ZVV za svoju povinnosť v mene Výboru ZVV uviesť túto poľutovaniahodnú záležitosť na pravú mieru.

Výbor ZVV bol dňa 7. 4. 2018 riadne zvolený na rokovaní Členskej schôdze ZVV. Členská schôdza ZVV zároveň rozhodla o zrušení členstva J. Moravanského pre neplnenie povinností (nezvolávanie rokovania orgánov ZVV, nepredloženie správ o hospodárení ZVV a o nakladaní s prostriedkami ZVV a ďalšie prípady neplnenia povinností). K sprístupneniu sídla ZVV bol J. Moravanský vyzývaný, avšak na doručené výzvy nereagoval.

Po neúspešnej výzve požiadal predseda ZVV o sprístupnenie sídla kľúčovú službu, ktorej boli pred sprístupnením sídla predložené všetky doklady. Kľúčová služba po oboznámení sa s príslušnými dokladmi predmetné priestory ZVV dňa 4. 7. 2018 sprístupnila.

Tvrdenia J. Moravanského, že členovia Výboru ZVV sa do priestorov sídla ZVV „vlámali“ považujeme za osočujúci a neprípustný útok, rovnako ako ďalšie tvrdenia a osobné útoky menovaného. Výbor ZVV tieto útoky v rôznej intenzite a podobe eviduje od svojho riadneho zvolenia Členskou schôdzou ZVV dňa 7. 4. 2018 a má za to, že ich jediným zmyslom je pokus o destabilizáciu ZVV, ktorý začal v priebehu roku 2018 obnovovať riadnu činnosť.

Môžem potvrdiť, že dňa 23. 10. 2018 bolo pre osočujúci článok uverejnený na stránke www.racan.sk podané v tejto veci trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohovárania, nakoľko tento hrubo urážlivý článok obsahuje zavádzajúce tvrdenia i vyslovené klamstvá. Zároveň bola dňa 23.10.2018 J. Moravanskému odoslaná výzva na ospravedlnenie sa, nakoľko tieto pokračujúce útoky odmietame ako ľudia ďalej trpieť.

Na záver si dovolím uviesť, že jediným zámerom Výboru ZVV je obnova riadnej činnosti ZVV, k čomu vykonávame všetky potrebné kroky. Výbor ZVV považuje Mestskú časť Bratislava – Rača za partnera a oceňuje pozitívnu komunikáciu, ktorá od roku 2018 na tejto úrovni prebieha. Dovoľte mi Vás preto ešte raz uistiť, že ZVV má rovnako záujem uchádzať sa o dôveru mestskej časti ako jej dôveryhodný, zodpovedný a spoľahlivý partner.

Ľubomír KRAMPL
predseda ZVV

Súvisiaci článok:0 komentárov:

Zverejnenie komentára