Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.10.18
0
Jedným akože argumentom proti mne je, že som vyrastal a 18 rokov (1982-2001) žil na Východnom. Opomenúc to, že je to úplne nezmyslený argument, je práve táto lokalita dôkazom, prečo treba zabezpečiť rozvoj všetkých častí Rače a nikto nemôže mať pocit, že sa na neho kašle - či už býva na Kopaniciach, v starej Rači, Komisárkach, Barónke, pod hradskou, Krasňanoch, Východnom alebo Na Pántoch.


V prípade Východného bola skoro vždy univerzálna odpoveď, že "to patrí železniciach alebo magistrátu" - keď sa však pozrieme na stav komunikácie Na pasekách - ktorá 100% patrí do správy MČ Rača - výhovorky zrazu nesedia.


V mojom programe je jedným z bodov úprava "námestíčka" na Východnom, ktoré by po dotvorení mohlo byť veľmi pekným miestom aj pre obyvateľov. Pozemky sú v správe ŽSR, podľa mňa sa však podobne ako v prípade rekonštrukcie Detvianskej - kde sa pozemky pre rekonštrukciu zverili dočasne Rači -  dá tento problém riešiť. 


Myslím si, že ak by Rača rokovala so ŽSR o dlhodobom prenájme časti účelových komunikácií na parcelách "E" č. 4678/2, 4778/4 a 4778/1, k.ú. Rača za účelom renovácie a správy, tak by to bola reálna a schodná cesta. Netreba zabúdať na to, že samotná magistrátna komunikácia Dopravná je tiež priamo na pozemku ŽSR (práve parcela číslo 4778/4). Druhou možnosťou je zaradiť toto námestie ako miestnu komunikáciu III. alebo IV. triedy (podobný proces sme riešili v prípade štyroch účelových komunikácií v Karlovej Vsi) a teda ho získať priamo do správy ako cestný správny orgán. Samozrejme by bol potrebný súhlas vlastníka - ten sa však o teleso komunikácie nestará, tak by to zásadný problém nemal byť (len to bude trvať nejaký čas).


Ako vidieť vyššie, mám konkrétnu predstavu, ako dlhodobý problém riešiť - druhou otázkou sú financie. Nakoľko sa pri policajnej akadémii chystá projekt Rendez Vous, projekt aktívne pripomienkujem a riešim jeho parametre, aby jeho negatívny dosah bol čo najmenší. Nie je ešte známe, koľko bude mať metrov štvorcových nadzemnej podlahovej plochy, podľa zámeru EIA sa dá odhadovať pre mestskú časť približne 600 000 € z poplatku za rozvoj. Keďže si myslím, že peniaze za poplatok by mali prioritne smerovať do lokality, kde sa má diať výstavba - dané peniaze by mali smerovať do rozvoja Rendezu, a teda časť z nich by išla na rekonštrukciu tohto námestia.

Michal Drotován

kandidát na starostu Rače
www.drotovan.sk
www.facebook.com/michal.drotovan

0 komentárov:

Zverejnenie komentára