Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

4.10.18
0
Očakával som, že tento suprový projekt bude zrejme predmetom predvolebného guľášovania nášho pána starostu. Na riziká uvedeného projektu som upozorňoval už pred 2 rokmi: Bude v Rači areál vodných športov?

A napokon sa to predsa len objavilo, toto je reklama z facebooku
Opäť chcem zdôrazniť, že v našej mestskej časti sú akútnejšie problémy vyeskalované vinou amatérskeho manažovania samosprávy:
  • nedostatočné kapacity v predškolských zariadeniach
  • nedostatočné kapacity v školských zariadeniach a tieto budú aj narastať, ako bude odrastať generácia predškolákov
  • komunikácie v žalostnom stave,
  • neriešená statická doprava
  • zanedbaná údržba zelene, konkrétne výsadba stromov, orezávanie stromov, strihanie kríkov...atď.

A miesto riešenia akútnych problémov sú nám občanom servírované pozlátka, ktoré nikomu neposlúžia. V Malých Karpatoch sú možnosti na rekreačnú činnosti dostatočné a bez miliónových investícií. Práve takáto suma by bola potrebná na nevyhnutnú sanáciu vodnej nádrže vrátane brehov a technologického zariadenia nádrže Vajspeter.

Vodná nádrž je v zanedbanom stave, celé desaťročia bez investícií do funkčného stavu. Táto slúžila ako zachytávanie vody pre toľko potrebnú vodu do postrekov na vinič.

Občania si nezaslúžia, aby sa ich dane a poplatky minuli na takýto pochybný experiment.
Vyzývam členov zastupiteľského zboru, aby sa od tohoto pochybného projektu dištancovali.Občania túžia po oddychu. Navrhujem si oddýchnuť od týchto blufov (pevne verím, že dosluhujúceho) starostu Petra Pilinského. Občania si to naozaj zaslúžia. Zaslúžia si konečne oázu pokoja aspoň na 4 roky.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára