Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

3.10.18
0
Mesto Bratislava má opäť na stole Parkovaciu politiku. 12. krát! Nezmenenú, neskontrolovanú, netransparentnú. Postavenú na utajenom audite, ktorého podstatné časti dodnes verejnosť nevidela. Je totiž tajný. Neodôvodnene tajný. Zverejnená časť predstavuje asi polovicu obsahu a je chránená voči citovaniu a odvolávaniu sa na ňu.

Keď mesto zaplatilo z našich daní 100.000 eur za tajný dokument s názvom Audit fungovania parkovacej politiky, máme nárok na celý obsah. Keď si kúpim knihu, chcem poznať všetky kapitoly. A tiež sa o nej chcem porozprávať s priateľmi bez rizika sankcií. Toto zverejnená časť neumožňuje, preto s poslancami trváme na tom, že audit nie je zverejnený. To, že voči citovaniu chránená polovica dokumentu visí na webe a primátor ju vyhlasuje za zverejnenie, je nevídaný výsmech obyvateľom Bratislavy. A pán primátor, ako právnik, to musí vedieť.

Prejde primátorovi Nesrovnalovi 12. pokus o jeho parkovaciu politiku?

Parkovacia politika je opäť v programe pokračovania posledného riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva volebného obdobia 2014 – 2018, ktoré bude vo štvrtok 04.10.2018, snáď poslednýkrát v tomto prevedení.

Primátor dostal v decembri 2016 požiadavku od všetkých v sále prítomných mestských poslancov. Zaviazali ho, aby dal podmienky Parkovacej politiky skontrolovať nezávislými odborníkmi, inak ju neschvália. A poslanci požiadavku znova potvrdili prelomením primátorovho veta v januári 2017 (uznesením 722/2017).

Dodnes tak primátor neurobil a odvtedy len predkladá a predkladá a pretláča parkovaciu politiku, ktorá by nás mohla veľmi mrzieť. Všetkých Bratislavčanov.

Keďže nenáročná a veci prospešná požiadavka mestských poslancov je dodnes ignorovaná, je logické, že poslanci nemajú záujem o Parkovacej politike hlasovať. Je príliš riziková. Hrozí, že sa z nej vykľuje ďalší podvod na Bratislavčanoch. Vtipné na celom je, že veľkú časť z množstva pokusov stiahol pán primátor z rokovaní sám. Keď nenapočítal dostatočnú podporu. Asi. Toto nie je správny výkon funkcie primátora vo verejnom záujme.

Pred dvoma rokmi bol zverejnený Otvorený list Bratislave, v ktorom som upozornila na problémy okolo pripravovanej parkovacej politiky.

Pred rokom bol zástupcom magistrátu odoslaný Otvorený list Bratislave II – Parkovacia politika.

A za tie dva roky sa nezmenilo v oblasti zlepšenia parkovania pre Bratislavčanov nič. A verte, že možností bolo veľa, aj bez schválenia spoplatnenia, teda parkovacej politiky.

Otvorený list je platný a ponúkam ho na zverejnenie. Aktualizovala som len časové obdobie (z jedného roka sa stali dva roky, dva roky nič nerobenia).

Otvorený list Bratislave II – Parkovacia politika

Bratislava parkovaciu politiku potrebuje. Jej zavedenie však nastaví podmienky na dlhé roky, ktoré môžu byť v prípade zlej zmluvy nevypovedateľné. Bratislava s tým má svoje neslávne skúsenosti. Poplatok za parkovanie sa dotkne skoro každej rodiny v Bratislave a všetkých jej motorizovaných návštevníkov.

Pokiaľ nebude istota, že systém je transparentný a prináša hodnoty mestu a jeho obyvateľom, je rozumné takto rizikovú parkovaciu politiku radšej neschváliť.

Stratené roky

Od prvého odhalenia netransparentného spôsobu prípravy parkovacej politiky v Bratislave uplynuli už takmer dva roky. Tento čas poskytoval množstvo príležitostí vedeniu mesta Bratislava uviesť veci okolo zavádzania parkovacej politiky do poriadku. Zo strany mesta sa však neudialo z toho nič.

Poslanci mestského zastupiteľstva dôrazne a viacnásobne žiadali, aby boli podmienky na zavedenie systému parkovacej politiky preverené nezávislou odbornou iniciatívou slovensko.digital, ktorá už úspešne zachránila nemalé verejné financie v mnohých prípadoch. Vedenie mesta však túto legitímnu požiadavku od decembra 2016 ignoruje.

Zas a znova

Primátor mesta Ivo Nesrovnal naďalej tvrdošijne trvá na svojom, deklaruje snahu o opätovné predloženie parkovacej politiky bez zohľadnenia oprávnených pochybností o transparentnosti postupu a šermuje obvineniami na adresu poslancov zastupiteľstva.

Pokúša sa verejnosti nahovoriť, že neschválenie zmeny štatútu mesta k parkovacej politike bolo spôsobené politikárčením poslancov, ich zlomyseľnosťou a osobnou pomstou niektorých frustrovaných poslancov. Poslancov nespokojných so spôsobom zavádzania parkovacej politiky však nie je len niekoľko, sú to viac ako dve pätiny mestského zastupiteľstva, ktoré sú potrebné na schválenie. Pretože k schváleniu je potrebná 3/5 väčšina, je to dosť na to, aby nastala patová situácia. A tá aj nastala. Dobrý primátor mesta by v takejto situácii hľadal cesty k dohode a spolupráci. Náš sa urazil.

Výzva k diskusii

Téme parkovacej politiky sa naďalej venujem a zúčastňujem sa verejných diskusií s občanmi a odbornou verejnosťou a uvedomujem si jej dôležitosť. Vyzývam preto vedenie mesta Bratislava na verejnú diskusiu o problémoch zavádzania parkovacej politiky v Bratislave za účasti odbornej i občianskej verejnosti. Som presvedčená, že korektnou odbornou argumentáciou je možné dospieť k záveru, ako to ide, a nie, ako to nejde.

Ak má vedenie mesta skutočný záujem parkovanie v meste riešiť, cestou nie je osočovanie kritikov, ktorí upozorňujú na nedostatky pri príprave parkovacej politiky a na netransparentnosť celého procesu, ale otvorená odborná diskusia a kroky, ktoré odstránia pochybnosti o korektnosti postupu mesta.

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
poslankyňa BSK a členka Komisie dopravy BSK
kandidátka na starostku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto


Foto © Barbora Jančárová
Autorka otvoreného listu sa ako pracovníčka bratislavského magistrátu podieľala na príprave parkovacej politiky. V októbri 2016 upozornila svojich nadriadených na chyby v pripravovaných dokumentoch a kritizovala netransparentný spôsob, v dôsledku čoho musela neskôr z magistrátu odísť.

16. novembra 2016 zverejnila Otvorený list Bratislave a aj po odchode z magistrátu ako aktivistka pokračovala v snahe dosiahnuť, aby sa parkovacia politika nepripravovala za zatvorenými dverami, ale za aktívnej účasti poslancov mestského zastupiteľstva a pod dohľadom občianskej a odbornej verejnosti.

V novembri 2017 bola zvolená za poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja, kde je aj členkou Komisie dopravy BSK.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára