Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.10.18
0
Rozhodovanie o tom, koho voliť za primátora Bratislavy nie je jednoduché. Preto som pripravil pre všetkých kandidátov 12 otázok, ktoré sa týkajú Rače a ich odpovede príp. neodpovede na ne Vám verím rozhodovanie o voľbe uľahčia.

Otázky som poslal všetkým kandidátom na primátora, ktorí majú zverejnené kontakty a požiadal som ich o zaslanie odpovede do nedele 21.10.2018.

OTÁZKY:

1. Jedným z najväčších problémov v Rači je doprava. Aké sú vaše ciele, konkrétne kroky a plány v oblasti výstavby predĺženia ulíc Bojnická a prekládky Púchovskej cesty?2. Na Magistráte existujú žiadosti spoločnosti Grunt, a.s., ktorá navrhuje zmeniť územný plán v lokalitách Ohňavy a Dolná Pekná z viníc resp. výrobných služieb na viacpodlažnú bytovú výstavbu. Ako by ste sa stavali ako primátor k tomuto návrhu?


3. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní budovy a pozemky bývalého areálu Matador Obnova na Východnom za železničným priecestím. Aké sú vaše plány s týmto areálom, ak by Vás zvolili za primátora Bratislavy?


4. CVČ Hlinická, ktorá je v správe Magistrátu, má vo svojej správe športový areál - nie je však verejne prístupný. Aké by boli Vaše kroky v tejto veci, ak by ste sa stali primátorom?


5. Súčasťou Rače je aj oblasť Žabieho Majera. Aký je Váš názor na jeho ďalšie využitie, ak by ste sa stali primátorom?

6. Vstupné brány do miestnych časti Krasňany - Pekná cesta, Rača - Detvianska, Východné - námestie Dopravná nie sú veľmi reprezentatívne. Aké by boli Vaše kroky pre zlepšenie stavu?


7. V minulosti sa určitú dobu využívala stanica Bratislava-Východ (Rendez) na osobnú dopravu (kyvadlový motorový vlak na stanicu Bratislava-Predmestie). Podporili by ste ako primátor zriadenie osobnej stanice pre osobné vlaky v tejto oblasti? Ak áno, ako? Ak nie, prečo?8. Jedným z plánov magistrátu je zriadiť odstavné parkovisko na Žabom Majeri. Pokračovali by ste v tomto projekte? Ak áno, akým spôsobom by ste zabezpečili prepojenie tohto parkoviska s verejnou dopravou?


9. Základná umelecká škola na Vrbenského v správe magistrátu potrebuje ďalšie miesto na svoju činnosť pre veľký záujem žiakov. Čo by ste v tejto veci ako primátor navrhli?


10. Hlavné mesto SR Bratislava vlastní objekt bývalej ZŠ Plickova. Aké sú vaše plány s touto budovou v prípade zvolenia za primátora?


11. Aké konkrétne kroky by ste ako primátor urobili, aby sa zabránilo vytápaniu Račianskej, Mrázovej a ďalších ulíc v Rači?

12. Račianska električková radiála nie je v dobrom stave (napr. v oblasti Detvianska / Záhumenice). V akom časom horizonte by ste vedeli zabezpečiť jej opravu? Aký máte názor na budovanie protihlukových stien?0 komentárov:

Zverejnenie komentára