Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.10.18
0
Miroslav Marejka
nezávislý kandidát na poslanca za Krasňany

10

Volebný program 2018


Rača, kde sa dobre žije – moje priority,
ktoré budem presadzovať:

v   zlepšenie starostlivosti o zeleň a stromy, zjednotenie kosenia a údržby kríkov, čistenie chodníkov, bezbariérové prechody pre chodcov
v   vytvorenie inšpektora verejného poriadku, riešenie nelegálnych skládok odpadu, jarné a jesenné veľkokapacitné kontajnery
v   výsadba nových stromov a menej údržbových kríkov, podpora a tvorba nových komunitných záhradiek pri domoch
v   zachovanie tradícii typických pre Raču, podpora a obnova vinárskych tradícii a miestnych vinohradníkov, náučné vychádzky pre verejnosť
v   podporu rekultivácie a obnovy vinohradov, zastavenie ich likvidácie, prehodnotenie oblastí vinohradov umožňujúcich výstavbu
v   prijatie kvalitného územného plánu zóny Krasňany a ďalších území podľa verejných diskusií s občanmi ako ochrana pred ďalšou výstavbou
v   zastavenie developerských aktivít, zverejnenie, ako je použitý developerský poplatok na rozvoj u aktuálne rozbehnutých projektov
v   zastavenie návrhu na zobojsmernenia ulíc v Krasňanoch, zníženie povolenej rýchlosti pre obytnú zónu, zelená protihluková stena popri Račianskej
v   zlepšenie napojenia na verejnú dopravu, napojenie na vlaky, stanice bike-sharing, cyklistické chodníky, parkovacie stojany pre bicykle
v   zavedenie parkovacieho systému, vyznačenie parkovacích miest, vybudovanie záchytných parkovísk,
v   zlepšenie stavu ihrísk, pravidelná kontrola a obnova ich stavu, zvýšenie ich počtu, sprístupnenie ihrísk škôl pre verejnosť v mimoškolskom čase
v   využitie areálu CVČ na Hlinickej pre obyvateľov všetkých vekových kategórii, rekonštrukcia zdravotného strediska na Cyprichovej
v   pravidelné stretávanie sa s občanmi mimo poslaneckých dní, aspoň raz do roka zorganizujem deň Krasňan

Niečo o mne

Mám 54 rokov. Narodil som sa v už neexistujúcej pôrodnici Rača. Dnes je tam sídlo starostu – Obecný dom. Mám rodinu a psa.

Detstvo som strávil v Ružinove a ako mnoho iných detí prázdniny u starých rodičov na Kysuciach. Tam sa vo mne prejavila láska k prírode a našim horám. Vyštudoval som strednú odbornú školu polygrafickú v Rači a 35 rokov som pracoval v tlačiarni. V zamestnaní som sa aktívne zapájal do mimopracovných aktivít a podieľal som sa aj na ich organizácii – rôzne výlety, zájazdy, športové podujatia a zábavy.

V Krasňanoch bývam od roku1988. Keď som sa sem nasťahoval, bolo to pekné tiché sídlisko s množstvom zelene, žijúce pravým susedským životom. Samí milí ľudia, naokolo deti, rodičia, dospelí, starkí večne duchom mladí. Okolo nádherné obrábané vinohrady, lesy. Ulice ako korzo, ticho a kľud.

Postupne sa začala situácia meniť, ľudia starnúť a začala výraznejšia obmena generácií. Výmena generácií sa začala prejavovať najskôr na ihriskách džavotom malých detí, následne masívnejšou rekonštrukciou bytov a zvyšujúcim sa počtom áut. Zub času sa prejavil aj na celkovom vzhľade Krasňan, začali sa rekonštruovať masovo bytové domy, a to spôsobom „dá sa to len nadstavbou“. Čo sa mi prestávalo páčiť, menili typický vzhľad sidlíska. Keby nadstavby boli aspoň jednotné, iný tvar, iný počet bytov. Takto som začal rozmýšľať aj ja, čo s naším domom. Začal som sa starať o dom a okolie. Stal som sa zástupcom vlastníkov bytov. Presvedčil som vlastníkov bytov v našom dome, že dom sa dá opraviť aj bez nadstavby a jeho hodnotu zvýšime prístavbou veľkých balkónov. To mi veľmi chýbalo. Susedia pochopili, spojili sme sa a máme opravený zelený dom, ktorý patrí k najkrajším na sídlisku. Postupne zveľaďujeme okolie domu, urobili sme veľkú kvetinovú záhradu, vysadili nové stromy a kríky a dokonca aj zeleninu.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára