Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.10.18
0
Moje meno je Miroslav Marejka. Som nezávislý kandidát na poslanca za Krasňany. Narodil som sa v Rači a žijem v Krasňanoch. Založil som komunitnú záhradku. Som pravidelným spolu-organizátorom a účastníkom brigád pri skrášľovaní Krasňan.

Krasňany majú svoje pomenovanie aj podľa toho, že boli navrhnuté ako krásne, zelené, kvitnúce, vzdušné. Hlavnú ich krásu tvorí zeleň a jej stav mi nie je vonkoncom ľahostajný.

Starostlivosť o trávniky bola na celkom dobrej úrovni. Situácia sa však posledné 2 roky významne zhoršila. Mestská časť začala kosiť len trávniky na pozemkoch, ktoré jej patria a ktoré má zverené od magistrátu. Ďalej sú tu pozemky s trávnatými plochami, ktoré patria magistrátu a tiež veľká plocha patriaca súkromným vlastníkom.

Zrazu nastal problém s trávnikmi pokosené – nepokosené, ostrihané – zanedbané, úplne bez starostlivosti. Mestská časť a magistrát aj pokosili, hoci v nie rovnakom čase a občas to vyzeralo smutno-smiešne. No tiež im unikli isté lokality, tak sa obyvatelia sami borili s vysokou trávou, peľom, burinami. Najväčšia komplikácia, ako všetci dobre vieme, sú súkromní vlastníci, ktorí sa o svoje rozsiahle pozemky nestarajú, trávniky nekosia, o stave stromov a ich orezávaní a dosádzaní, ani nehovoriac. Spôsobom, veď platím dane mestu – kde mám zisk z pozemku?Najhoršia situácia s kosením je hlavne na jar, nastane rýchle oteplenie a tráva prudko rastie. Kým sa zodpovední pracovníci rozhýbu a začnú kosiť, tráva má miestami výšku 30 - 50 cm. Výsledkom je zvýšený výskyt kliešťov, alergénov, peľov, čo spôsobuje mnohým ľudom problémy. Deti sa nemôžu hrávať na tráve. Kliešte robia problémy aj psom a mačkám. Majitelia psov majú tiež problém v tak vysokej tráve zbierať psie exkrementy. O estetike takýchto trávnikov radšej pomlčím.

Stromy boli vysádzané súčasne so vznikom sídliska Krasňany, čiže ich vek dosahuje takmer 60 rokov. Majú svoj vzrast, no niektoré aj choroby, došlo tak k orezom či výrubom. Následne po oreze je problém s odvozom nahromadených konárov, ktoré ležia vedľa orezaných stromov na kopách niekedy mesiac aj viac.


K obnove výsadby dochádza sporadicky. Iba minimálne množstvo stromov je mladých a novovysadených. Navyše z nich prežije málo, lebo ich nemá kto v horúcich letných dňoch polievať. Následne uhynuté nikto nedosadí opäť.

V Krasňanoch máme veľmi pekný, no neudržiavaný pás pozemku (patrí spoločnosti Teleservis), ktorý by mohol slúžiť ako oddychová zóna pre všetkých obyvateľov. Nachádza sa medzi Hagarovou ulicou a garážami, začína pri strednej škole a končí až za Hagarovou 21 pri potoku. O pozemok sa vlastník nestará, je zarastený náletovými drevinami, brečtanom a burinou pod stromami. Občas časť pozemku pokosí MČ Rača, zvyšok je divoký prales vrátane neporiadku, plastov, rôzneho odpadu Rastú tu pekné a veľké borovice, ktoré by bolo veľmi vhodné odborne prerezať od tých uschýnajúcich a celý priestor vyčistiť. Ponechať priestor zdravým stromom a súčasne zrevitalizovať okolie.


Ako dlhoročný obyvateľ Krasňan a kandidát na poslanca navrhujem a budem žiadať, podporovať a presadzovať nasledovné riešenia:

• vytvorenie nového útvaru na miestnom úrade – Inšpektori verejného poriadku
• vytvorenie areálu pre stredisko údržby, kde budú šatne, dielne, sklad materiálu, náradia a adekvátne vybavenie strojovou technikou
• rozšírenie stavu pracovníkov údržby zelene
• zjednotenie starostlivosti o zeleň (kosenie trávy, orezávanie stromov a kríkov, v lete polievanie novovysadených stromov) tak, aby boli všetky udržované
• dosadenie nových stromov za každý vyrúbaný či významne orezaný
• zverejňovanie harmonogramu a plánu údržby zelene podľa lokalít, ulíc a jeho plnenie na webovej stránke miestnej častí,
• odkúpenie a zrevitalizovanie pozemku medzi Hagarovou a garážami mestskou časťou a vytvorenie zóny oddychu v borovicovom lesíku– lavičky, altánok, hracie prvky pre deti
• revitalizáciu Račianskeho potoka a vytvorenie oddychovej zóny v bezprostrednom okolí

Krasňany sú pri pohľade zhora nádherne zelené. Chcem sa zasadiť, že budú zelené, udržované, dosadené a naďalej krásne. Krasňany sú stále považované v rámci Bratislavy za najviac zelené sídlisko a prajem si, aby také ostalo aj naďalej.

Pozývam Vás k voľbám

Miroslav Marejka
Nezávislý kandidát č. 10na poslanca za Krasňany


Takto si zveľaďujú svoje blízke okolie obyvatelia Krasňan0 komentárov:

Zverejnenie komentára